facebook line-icon-png-transparent-3 youtube
call : 088-3050209

Wedding Photography

แพ็คเกจขนาดเล็ก (Size S) = 5,000 บาท

เหมาะกับคู่แต่งงานที่ต้องการช่างภาพเพียง 1 ท่าน เพื่อเก็บบันทึกภาพพิธีหมั้น หรือ งานฉลองมงคลสมรส งานใดงานหนึ่งเพียงงานเดียว โดยแพ็คเกจนี้จะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
1.ถ่ายภาพพิธีการนอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ 1 ท่าน
2.ผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
3.ชุดไฟสตูดิโอสำหรับซุ้มถ่ายรูป
4.ชุดสปอร์ตไลท์เสริมแสงเพิ่มเติมในบริเวณงานที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
5.ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน พร้อมให้ไฟล์ภาพที่ผ่านการคัดเลือกและปรับแต่งแสงสีแล้วทั้งหมด
6.USB Flash Drive เก็บไฟล์ภาพ จำนวน 1 ชุด

 

แพ็คเกจขนาดกลาง (Size M) = 9,000 บาท

เหมาะกับคู่แต่งงานที่ต้องการช่างภาพ 2 ท่าน เพื่อให้ได้ภาพที่หลากหลายมุมมอง และไม่พลาดช็อตสำคัญ โดยแพ็คเกจนี้จะเป็นการเก็บบันทึกภาพพิธีหมั้น หรือ งานฉลองมงคลสมรส งานใดงานหนึ่งเพียงงานเดียว ซึ่งจะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
1.ถ่ายภาพพิธีการนอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ 2 ท่าน
2.ผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
3.ชุดไฟสตูดิโอสำหรับซุ้มถ่ายรูป
4.ชุดสปอร์ตไลท์เสริมแสงเพิ่มเติมในบริเวณงานที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
5.ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน พร้อมให้ไฟล์ภาพที่ผ่านการคัดเลือกและปรับแต่งแสงสีแล้วทั้งหมด
6.USB Flash Drive เก็บไฟล์ภาพ จำนวน 1 ชุด

 

แพ็คเกจขนาดใหญ่ (Size L) = 9,000 บาท

เหมาะกับคู่แต่งงานที่ต้องการช่างภาพเพียง 1 ท่าน เพื่อเก็บบันทึกภาพทั้งพิธีหมั้น และ งานฉลองมงคลสมรส โดยแพ็คเกจนี้จะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
1.ถ่ายภาพพิธีการนอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ 1 ท่าน
2.ผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
3.ชุดไฟสตูดิโอสำหรับซุ้มถ่ายรูป
4.ชุดสปอร์ตไลท์เสริมแสงเพิ่มเติมในบริเวณงานที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
5.ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน พร้อมให้ไฟล์ภาพที่ผ่านการคัดเลือกและปรับแต่งแสงสีแล้วทั้งหมด
6.USB Flash Drive เก็บไฟล์ภาพ จำนวน 1 ชุด

 

แพ็คเกจขนาดใหญ่พิเศษ (Size XL) = 16,000 บาท

เหมาะกับคู่แต่งงานที่ต้องการช่างภาพ 2 ท่าน เพื่อให้ได้ภาพที่หลากหลายมุมมอง และไม่พลาดช็อตสำคัญ โดยแพ็คเกจนี้จะเป็นการเก็บบันทึกภาพทั้งพิธีหมั้น และ งานฉลองมงคลสมรส ซึ่งจะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
1.ถ่ายภาพพิธีการนอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ 2 ท่าน
2.ผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
3.ชุดไฟสตูดิโอสำหรับซุ้มถ่ายรูป
4.ชุดสปอร์ตไลท์เสริมแสงเพิ่มเติมในบริเวณงานที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
5.ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน พร้อมให้ไฟล์ภาพที่ผ่านการคัดเลือกและปรับแต่งแสงสีแล้วทั้งหมด
6.USB Flash Drive เก็บไฟล์ภาพ จำนวน 1 ชุด

พิเศษ!
-ขยายภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว เพียงภาพละ 2,500 บาท
-ต้องการอัดขยายภาพขนาดอื่นๆ เพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ครับ


หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมค่าเดินทางและที่พักของทีมงาน กรณีถ่ายทำนอกเขตอำเภอเมืองนครพนม
2.กรณีสั่งจองแพ็คเกจถ่ายรูป ลูกค้าต้องมัดจำล่วงหน้า 50% ของราคางานที่ตกลง

 

Family Portrait Photography

แพ็คเกจถ่ายรูปครอบครัว ขนาดเล็ก (Size S) = 9,900 บาท

เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก สมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 5 ท่าน โดยแพ็คเกจจะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้

1.ถ่ายภาพใน / นอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ
2.แต่งหน้าทำผมโดยสไตลิสต์มืออาชีพ
3.ภาพขยายพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
4.ไฟล์ภาพรีทัชจำนวน 10 ภาพ
5.USB Flash Drive เก็บไฟล์ภาพ จำนวน 1 ชุด

พิเศษ!
-ขยายภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว เพิ่มเติม เพียงภาพละ 2,500 บาท
-ซื้อไฟล์รูปรีทัชเพิ่มเติม เพียงรูปละ 500 บาท
-ซื้อเหมาไฟล์ดิบทั้งหมดที่ถ่าย เพียง 2,000 บาท

 

แพ็คเกจถ่ายรูปครอบครัว ขนาดกลาง (Size M) = 17,900 บาท

เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก สมาชิกในครอบครัว 5 ท่านขึ้นไป ทางลูกค้านำชุดต่างๆ มาเอง โดยแพ็คเกจจะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้

1.ถ่ายภาพใน / นอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ
2.แต่งหน้าทำผมโดยสไตลิสต์มืออาชีพ
3.ภาพขยายพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
4.อัลบั้ม LCD ขนาด 10x15 นิ้ว จำนวน 10 คู่หน้า  1 เล่ม
5.ไฟล์ภาพรีทัชจำนวน 20 ภาพ
6.USB Flash Drive เก็บไฟล์ภาพ จำนวน 1 ชุด

พิเศษ!
-ขยายภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว เพิ่มเติม เพียงภาพละ 2,500 บาท
-ซื้อไฟล์รูปรีทัชเพิ่มเติม เพียงรูปละ 500 บาท
-ซื้อเหมาไฟล์ดิบทั้งหมดที่ถ่าย เพียง 3,000 บาท

 

แพ็คเกจถ่ายรูปครอบครัว ขนาดใหญ่ (Size L) = 25,900 บาท

เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ สมาชิกในครอบครัว 5 ท่านขึ้นไป โดยแพ็คเกจจะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้

1.ถ่ายภาพใน / นอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ
2.แต่งหน้าทำผมโดยสไตลิสต์มืออาชีพ
3.บริการชุดสูท ชุดราตรี เดรสสั้น และเครื่องประดับ สำหรับลูกค้า (ชุดลำลองลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
4.ภาพขยายพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
5.อัลบั้ม LCD ขนาด 10x15 นิ้ว จำนวน 10 คู่หน้า  1 เล่ม
6.ไฟล์ภาพรีทัชจำนวน 30 ภาพ
7.USB Flash Drive เก็บไฟล์ภาพ จำนวน 1 ชุด

พิเศษ!
-ขยายภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว เพิ่มเติม เพียงภาพละ 2,500 บาท
-ซื้อไฟล์รูปรีทัชเพิ่มเติม เพียงรูปละ 500 บาท
-ซื้อเหมาไฟล์ดิบทั้งหมดที่ถ่าย เพียง 4,000 บาท

หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมค่าเดินทางและที่พักของทีมงาน กรณีถ่ายทำนอกเขตอำเภอเมืองนครพนม
2.กรณีถ่ายภาพในสถานที่ที่ต้องเสียค่าเช่า ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
3.กรณีสั่งจองแพ็คเกจถ่ายรูป ลูกค้าต้องมัดจำล่วงหน้า 50% ของราคางานที่ตกลง