follow us on : facebook  youtube
call : 088-3050209

Pre-wedding Package

แพ็คเกจขนาดเล็ก (Size S) = 9,900 บาท

เหมาะกับคู่แต่งงานที่ต้องการรูปภาพไว้ตั้งหน้างานเพียงไม่กี่รูป โดยแพ็คเกจนี้จะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
1.ถ่ายภาพใน / นอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ
2.แต่งหน้าทำผมโดยสไตลิสต์มืออาชีพ
3.ชุดแต่งงาน ชุดไทย หรือ ชุดประจำชาติ 1 ชุด
4.ภาพอัดขยายพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
5.ภาพอัดขยาย (ไม่รวมกรอบ) ขนาด 10x15 จำนวน 2 ภาพ

พิเศษ!
-ขยายภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว เพิ่มเติม เพียงภาพละ 2,500 บาท
-ซื้อไฟล์รูปรีทัช เพียงรูปละ 500 บาท
-ซื้อเหมาไฟล์ดิบทั้งหมดที่ถ่าย เพียง 3,000 บาท

 
แพ็คเกจขนาดกลาง (Size M) = 17,900 บาท

เหมาะกับคู่แต่งงานที่ต้องการไฟล์ภาพและรูปภาพไว้ตั้งหน้างาน โดยแพ็คเกจนี้จะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
1.ถ่ายภาพใน / นอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ ตลอดครึ่งวัน (ถ่าย 2 ชุด)
2.แต่งหน้าทำผมโดยสไตลิสต์มืออาชีพ
3.ชุดแต่งงาน และ ชุดไทยหรือชุดประจำชาติ อย่างละ 1 ชุด (รวมเป็น 2 ชุด)
4.ภาพอัดขยายพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
5.ไฟล์ภาพรีทัชจำนวน 20 ภาพ
6.DVD ไฟล์ภาพ พร้อมพิมพ์ปกภาพคู่บ่าวสาวลงบนกล่อง

พิเศษ!
-ขยายภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว เพิ่มเติม เพียงภาพละ 2,500 บาท
-ซื้อไฟล์รูปรีทัชเพิ่มเติม เพียงรูปละ 500 บาท
-ซื้อเหมาไฟล์ดิบทั้งหมดที่ถ่าย เพียง 3,500 บาท

 
แพ็คเกจขนาดใหญ่ (Size L) = 26,900 บาท

เหมาะกับคู่แต่งงานที่เน้นการถ่ายรูปนอกสถานที่ ต้องการไฟล์ภาพและรูปภาพไว้ตั้งหน้างาน ทำอัลบั้ม และพรีเซนเตชั่น โดยแพ็คเกจนี้จะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
1.ถ่ายภาพใน / นอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ ตลอด 1 วัน (ถ่าย 3 ชุด)
2.แต่งหน้าทำผมโดยสไตลิสต์มืออาชีพ
3.ชุดแต่งงาน และ ชุดไทยหรือชุดประจำชาติ (ชุดลำลองลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
4.ภาพอัดขยายพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
5.อัลบั้ม LCD ขนาด 10x15 นิ้ว จำนวน 10 คู่หน้า จำนวน 1 เล่ม
6.ไฟล์ภาพรีทัชจำนวน 30 ภาพ
7.DVD ไฟล์ภาพ พร้อมพิมพ์ปกภาพคู่บ่าวสาวลงบนกล่อง

พิเศษ!
-ขยายภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว เพิ่มเติม เพียงภาพละ 2,500 บาท
-ซื้อไฟล์รูปรีทัชเพิ่มเติม เพียงรูปละ 500 บาท
-ซื้อเหมาไฟล์ดิบทั้งหมดที่ถ่าย เพียง 4,000 บาท

 

แพ็คเกจขนาดใหญ่พิเศษ (Size XL) = 36,900 บาท

เหมาะกับคู่แต่งงานที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนอกสถานที่ ต้องการไฟล์ภาพและรูปภาพจำนวนมากไว้ตั้งหน้างาน ทำอัลบั้ม และพรีเซนเตชั่น โดยแพ็คเกจนี้จะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
1.ถ่ายภาพใน / นอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ ตลอด 2 วัน (ถ่าย 6 ชุด)
2.แต่งหน้าทำผมโดยสไตลิสต์มืออาชีพ
3.ชุดแต่งงาน และ ชุดไทยหรือชุดประจำชาติ ชุดราตรี เดรสสั้น 4 ชุด (ชุดลำลองลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
4.ภาพอัดขยายพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
5.อัลบั้ม LCD ขนาด 12x18 จำนวน 15 คู่หน้า จำนวน 1 เล่ม
6.ไฟล์ภาพรีทัชจำนวน 60 ภาพ
7.DVD ไฟล์ภาพ พร้อมพิมพ์ปกภาพคู่บ่าวสาวลงบนกล่อง

พิเศษ!
-ขยายภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว เพิ่มเติม เพียงภาพละ 2,500 บาท
-ซื้อไฟล์รูปรีทัชเพิ่มเติม เพียงรูปละ 500 บาท
-ซื้อเหมาไฟล์ดิบทั้งหมดที่ถ่าย เพียง 5,000 บาท


หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการดังกล่าว ยังไม่รวมค่าเดินทางและที่พักของทีมงาน กรณีถ่ายทำนอกเขตอำเภอเมืองนครพนม
2.กรณีถ่ายภาพในสถานที่ที่ต้องเสียค่าเช่า ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
3.กรณีสั่งจองแพ็คเกจถ่ายรูป ลูกค้าต้องมัดจำล่วงหน้า 50% ของราคางานที่ตกลง

 

แพ็คเกจถ่ายภาพ Pre-wedding นอกสถานที่ 1 วัน = 15,000 บาท

เหมาะกับคู่แต่งงานที่ต้องการช่างภาพเพียงอย่างเดียว เพื่อยกทีมไปถ่ายภาพนอกสถานที่ตามที่ต่างๆ โดยลูกค้าจะจัดหาช่างแต่งหน้าทำผมและเสื้อผ้าเครื่องประดับที่จะใช้ถ่ายเอง  และลูกค้ายินดีออกค่าเดินทาง ที่พัก และสวัสดิการของทีมงานเพิ่มเติม แพ็คเกจนี้จะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
1.ถ่ายภาพนอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ พร้อมผู้ช่วย 1 คน เป็นเวลา 1 วัน  (ถ่ายได้ไม่เกิน 4 ชุด)
2.ไฟล์ภาพรีทัชจำนวน 30 ภาพ
3.ไฟล์ดิบที่ยังไม่รีทัชทั้งหมด
4.DVD ไฟล์ภาพ พร้อมพิมพ์ปกภาพคู่บ่าวสาวลงบนกล่อง

พิเศษ!
-ขยายภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว เพิ่มเติม เพียงภาพละ 2,500 บาท
-บริการรีทัชรูปเพิ่มเติมจากแพ็คเกจ เพียงรูปละ 500 บาท

 

แพ็คเกจถ่ายภาพ Pre-wedding นอกสถานที่ 2 วัน = 25,000 บาท

เหมาะกับคู่แต่งงานที่ต้องการช่างภาพเพียงอย่างเดียว เพื่อยกทีมไปถ่ายภาพนอกสถานที่ตามที่ต่างๆ โดยลูกค้าจะจัดหาช่างแต่งหน้าทำผมและเสื้อผ้าเครื่องประดับที่จะใช้ถ่ายเอง  และลูกค้ายินดีออกค่าเดินทาง ที่พัก และสวัสดิการของทีมงานเพิ่มเติม แพ็คเกจนี้จะรวมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
1.ถ่ายภาพนอกสถานที่โดยช่างภาพมืออาชีพ พร้อมผู้ช่วย 1 คน เป็นเวลา 2 วัน  (ถ่ายได้ไม่เกิน 6 ชุด)
2.ไฟล์ภาพรีทัชจำนวน 50 ภาพ
3.ไฟล์ดิบที่ยังไม่รีทัชทั้งหมด
4.DVD ไฟล์ภาพ พร้อมพิมพ์ปกภาพคู่บ่าวสาวลงบนกล่อง

พิเศษ!
-ขยายภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20x30 นิ้ว เพิ่มเติม เพียงภาพละ 2,500 บาท
-บริการรีทัชรูปเพิ่มเติมจากแพ็คเกจ เพียงรูปละ 500 บาท

Copyright © 2013 by Photoginic The Wedding. Designed and developed by Photoginic Studio